Về chúng tôi

Thanh Đảo Shihong Công ty TNHH Công nghiệp đặt tại Thanh Đảo Trung Quốc, được thành lập năm 2004, với hơn mười năm kinh nghiệm sản xuất bạt polyetylen. Với hơn 200 công nhân có kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có độ chênh lệch thấp.

Sản phẩm của chúng tôi tập trung vào DIY, sân vườn, phần cứng, thể thao, nông nghiệp và vv với nhiệm vụ nhẹ, nhiệm vụ trung bình và nặng. Khả năng cho PE trong một tháng là khoảng 1.100 tấn, chúng tôi tin rằng thông qua kinh nghiệm và sản xuất của chúng tôi, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu y từ người mua của chúng tôi.


Yêu cầu:

Yêu cầu
Shrink